Search

Voordat ik een nieuwe kwartaalplanning maak, kijk ik eerst terug op het afgelopen kwartaal. Ik maak de balans op. Waar sta ik ten opzichte van mijn jaardoelen en hoe wil ik verder?

Belangrijkste planning

Hoewel ik ook elk jaar een jaarplanning maak, zijn mijn kwartaalplanningen belangrijker. Aan het begin van een jaar kan ik vaak nog niet het hele jaar overzien. Een kwartaal is vaak wel goed te overzien. Mijn jaarplanning is daarom meestal meer een wensenlijst, rekeninghoudend met het tijdsbestek van een jaar. Mijn kwartaalplanningen zijn wat realistischer. Ik kan per kwartaal een betere tijdsinschatting maken en daar mijn doelen op afstemmen. De terugblik aan het eind van elk kwartaal is een springplank naar elk nieuw kwartaal. 

Vragen die ik mezelf stel aan het eind van elk kwartaal

Dit zijn de vragen die ik elk kwartaal doorloop:

  • Welke doelen zijn behaald?

Hierbij kijk ik naar zowel de jaar- als kwartaaldoelen.

  • Welke doelen heb je niet gehaald? En waarom niet?

Deze vraag gaat over de geplande kwartaaldoelen. Heb ik er simpelweg te weinig tijd in gestoken? Of klopt mijn tijdsplanning niet? Waren er andere factoren die meespeelden? Bijvoorbeeld te weinig kennis, wachten op anderen, etc.

  • Welke onverwachte zaken hebben zich voorgedaan? Had dat invloed op je planning?

Hier is ruimte voor onverwachte dingen waar ik tijd aan moest besteden. Interessant voor mij is om te zien in hoeverre deze dingen invloed hebben gehad op mijn planning. Daarnaast vraag ik mezelf altijd af of dit dingen waren die ik had kunnen voorzien en waar ik rekening mee had kunnen houden. Als dat zo is, maak ik er een aantekening van, zodat ik er een volgende keer als het goed is, niet door overvallen wordt.

  • Heb je je aan je planning gehouden? Waarom wel of niet?

Hier kijk ik naar de knelpunten, met name in de tijdsplanning. Zijn er onverwachte zaken tussen gekomen (zoals in de vorige vraag genoemd), was ik ziek of gewoon ongemotiveerd? 

  • Zit je op schema met je jaardoelen?

Mijn kwartaalplanningen zijn gebaseerd op mijn jaardoelen. Daarom kijk ik aan het eind van het kwartaal altijd hoe ik er ten opzichte van mijn jaardoelen voor sta.

  • Zijn je doelen veranderd?

Soms is een doel niet langer relevant. Door veranderde omstandigheden of door andere prioriteiten. Dit is een goed moment om te kijken welke doelen ik eventueel wil aanpassen, laten vallen of wil toevoegen.

Het kwartaaloverzicht is een overzicht van wat ik al bereikt heb dit jaar en nog wil bereiken. Het ook het moment waarop ik jaardoelen zo nodig verander of bijstel. Wil jij ook een terugblik op je kwartaal doen? Je kunt de printable met de vragen hier downloaden.